VÅRDSKULDEN

Vårdcentralerna: "Vi räcker inte till"

0:55 min
  • Orsaken till att trycket ökat på vårdcentralerna handlar delvis om den vårdskuld som pandemin inneburit. 
    "Det handlar inte om någon speciell åkomma, men det är generellt otroligt högt tryck", säger Katrin Eriksson, biträdande områdeschef för nära vård i Region Örebro län.
  • "Vi svarar på fler samtal, men ändå räcker vi inte till", säger Katrin Eriksson.