VALET 2022

Få regionpolitiker prioriterar fler vårdplatser – Sjuksköterskan: ”Finns inga marginaler”

2:01 min
  • Bara 15 av partiernas 176 toppkandidater i regionerna har valt fler vårdplatser som en av de mest prioriterade frågorna i en enkät som Ekot gjort.

  • Personalsituationen och kortare vårdköer är de frågor som flest prioriterar.

  • "Brist på vårdplatser ökar dramatiskt risken för vårdrelaterade skador", säger Mikael Ekvall (V) i Region Jönköpings län, som ser fler vårdplatser som en av de viktigaste frågorna.