Varför är det svårt att mäta inflationen?

6:44 min
  • Igår kom nya inflationssiffror - Konsumentprisindex (KPI) låg på 9,7 procent i september.

  • SCB tar fram den genom att mäta prisökningarna på massor av varor. Och den kan kännas väldigt objektiv men det är faktiskt massor av subjektiva bedömningar som görs för att komma fram till den.

  • Hör samtal med Rasmus Fleischer, forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.