NY RAPPORT

Världen blir allt mindre demokratisk

1:58 min
  • Tillståndet för demokratin i världen är på tillbakagång. Demokratier försvagas och auktoritära stater blir alltmer totalitära.

  • Det är huvudpunkterna i en rapport av International IDEA – en organisation som utvärderar demokratins utveckling i världen.

  • I Europa ser utvecklingen förhållandevis god ut trots att framförallt Ungern och Polen drar ner snittet något.