vattenforskning

Världens vattendrag i förändring – vad det beror på diskuteras

1:57 min

Klimatförändringar eller markanvändning – vad påverkar världens vattendrag mest? Det är en fråga som diskuterats bland forskare i flera år. I en ny studie menar forskarna att det är klimatförändringarna, men professor Gia Destouni vill nyansera den bilden.

Vattendrag i flera delar av världen går mot att bli torrare, men i vissa fall få ett kraftigare vattenflöde. Sedan flera år tillbaka pågår en diskussion om huruvida sådana vattenförändringar framförallt beror på förändrad markanvändning eller klimatförändringar.

I en artikel i tidskriften Science har forskare genom globala hydrologiska modeller undersökt frågan för åren 1971-2010 och kommit fram till att klimatet hade störst påverkan under den här perioden. Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser på Stockholm universitet tycker att det är en intressant studie men har samtidigt invändningar: 

– Det är en snäv period de har tittat på, där inte mycket förändring i termer av mark- och vattenanvändning har förändrats på just de platser som studien har undersökt. De stora förändringarna på dessa ställen skedde innan den här perioden, säger Gia Destouni.

I Sverige  till exempel, skedde de stora förändringarna av mänsklig mark- och vattenanvändning före 1971, som att expandera och intensifiera jordbruket och bygga ut vattenkraften. Det kan därför bli lite missvisande att dra generella slutsatser av resultaten som artikelförfattarna gör, menar Gia Destouni.

Däremot visar studien tydligt att på de platser där vattendragen redan påverkats kraftigt av människor och blivit mer sårbara, som i Europa, där får klimatförändringar också starkare effekt. 

– Men däremot har de fångat den känslighet som har blivit i vattendragen på grund av de tidigare stora förändringarna, så nu är de ännu känsligare även mot klimatförändringarna, säger hon.

Att reda ut den här frågan är viktigt menar Gia Destouni. Därför att vi behöver kunna förutsäga hur vattendragen, särskilt de som ännu inte förändrats så mycket – som i Asien, Sydamerika och Afrika – hur de kommer att påverkas av förändrad markanvändning och klimatförändringar framöver. Så att vi kan fatta informerade beslut.

Referens:
Gudmundsson, Lukas. et.al. Globally observed trends in mean and extreme river flow attributed to climate change. Science  12 Mar 2021: Vol. 371, Issue 6534, pp. 1159-1162. DOI: 10.1126/science.aba3996