svenska kyrkan

Värmländske prästen går mot strömmen - vägrar viga heteropar

1:18 min
  • Inom Svenska kyrkan debatteras just nu frågan om samkönade vigslar.
  • Kristinehamnsbördige prästen Lars Gårdfeldt i Göteborg, som själv är homosexuell, vänder nu på frågan och vägrar istället att viga heteropar.
  • Lars nämner också en händelse som belyser ämnet i form av hans vänner Sven och Gunnar - där Gunnar är döende i cancer men vill hinna gifta sig med sin partner.