Mälaren

Varning för svaga isar i samband med strömmar

1:28 min
  • Trots att isen ser tjock ut kan det på vissa ställen vara förenat med livsfara att bege sig ut på isarna.
  • Stockholms Hamnar håller på att tappa ur större vattenmängder från Mälaren. Det här skapar strömmar som kan leda till så kallad underfrätning av isarna.
  • "Strömmar i kombination med isar gör att isarna blir svagare, mer förrädiska och oberäkneliga", säger Jonas Andersson, nautisk expert på Stockholms Hamnar.