FÖRSVARET

Värnpliktiga i Enköping: Vi kallades “apor” och “missbildade”

2:01 min
  • Efter larmen om missförhållanden på Ledningsregementet i Enköping börjar det nu komma fram fler detaljer om vad som hänt.

  • I en intern rapport om händelserna, som Ekot läst, framkommer att de värnpliktiga bland annat ska ha kallats för ”apor”, ”utvecklingsstörda” och ”korkade” av befäl.

  • ”Helt fel av befälen att säga så här till de värnpliktiga”, säger Johan Gunnarsson, ordförande i Pliktrådet.

– Det är bra att det faktiskt kommer fram vad exakt som har hänt, det är något som vi på Pliktrådet har fått många frågor om. Och här står det, svart på vitt. Vad de har blivit kallade, vad de har blivit utsatta för och om deras livsförhållanden, säger Pliktrådets ordförande Johan Gunnarsson.

I mitten av december skickades 500 värnpliktiga hem från Ledningsregementet efter att det kommit fram uppgifter om kränkningar. Då beskrevs det som olämplig jargong, sexistiskt språkbruk och olämpligt beteende, både från befäl och mellan värnpliktiga. Men fram till nu har inte många detaljer kommit fram.

Men i en intern rapport som Ekot tagit del av framkommer nu konkreta exempel på hur de värnpliktiga behandlats på Ledningsregementet i Enköping. Uppgifterna i rapporten kommer från intervjuer och enkäter som gjordes i höstas av en enhet inom Försvarsmakten.

Många vittnesmål handlar om att sjukdom och skador inte tas på allvar, vilket i vissa fall har lett till att skador och sjukdom förvärrats, enligt de värnpliktiga.

Utöver det lyfter flera att det som beskrivs som destruktivt ledarskap tas efter att vissa värnpliktiga.

Och förutom det som tidigare varit känt, att det ska förekomma sexistiskt snack mellan manliga värnpliktiga, så kommer det nu fram beskrivningar om vilka ord som befäl använt mot rekryterna. De ska ha kallats ”korkade”, ”hemlösa” och ”apor”, står det i den interna rapporten - och de värnpliktiga vittnar också om att befäl kallat dem ”missbildade” och ”utvecklingsstörda”.

Pliktrådets ordförande Johan Gunnarsson poängterar att de här problemen inte enbart finns på Ledningsregementet i Enköping, men säger att berättelserna är viktiga i det stora perspektivet – för alla värnpliktiga.

– Det är viktigt att det här kommer fram. Det här är individer, ungdomar, som blir tvingade in i den här verksamheten. Vi som sitter utanför, civilsamhället, måste veta vad det är som händer innanför väggarna. Det är helt fel av befälen att säga så här till de värnpliktiga, säger Johan Gunnarsson på Pliktrådet.

Per Nilsson är ställföreträdande garnisonschef i Enköping. Han menar att de allra flesta på Ledningsregementet är nöjda med sin utbildning, men säger också att de nya detaljerna i de värnpliktigas berättelser chockade alla.

– Vi blev allihopa chockade över de berättelser som soldaterna hade lämnat. Om de stämmer så är det egentligen fruktansvärda saker som de berättat om vad vissa av befälen utsatt dem för. Det är mycket allvarligt om det stämmer, och vi håller just nu på med en faktagranskning, säger Per Nilsson.

I måndags rapporterade Dagens Nyheter att tre befäl polisanmälts efter två separata händelser. Vad dessa handlar om är ännu oklart.