COVID-19

Värsta scenariot – 16 000 fall varje vecka i länet

1:12 min
  • Smittspridningen i samhället fortsätter att öka, både i världen men också länet.

  • Folkhälsomyndigheten har tagit fram olika scenarion för ut smittspridningen kan ske. För Örebro läns del riskerar smittspridningen bli stor.

  • "Kommer att påverka sjukvården", säger smittskyddsläkare, Gunlög Rasmussen.