IT-SÄKERHET

Västra Götalandsregionens IT-avdelning i stabsläge: kritisk sårbarhet

0:39 min
  • Västra Götalandsregionens IT-avdelning gick på fredagen upp i stabsläge på grund av en kritisk sårbarhet i en mjukvarukomponent som blev känd för ungefär en vecka sedan.

  • IT-komponenten Log4j används i många IT-system och Myndigheten för samhällskydd och beredskap varnade tidigare i veckan för att den här sårbarheten används i angreppsförsök mot flera svenska organisationer.

  • Det finns i nuläget inget som tyder på att regionen utsatts för angrepp, men man jobbar nu intensivt med att identifiera vilka sårbarheter som finns i regionens datasystem.