Naturvård

Vätterns hotade harr ska räddas

2:08 min
  • Nu görs en satsning för att rädda den starkt hotade harren i Vättern.
  • Under tre år ska harryngel sättas ut i flera åar i anslutning till Vättern för att få upp beståndet, och den första utsättningen gjordes nu i sommar.
  • Bakom satsningen står bland annat organisationen Sportfiskarna och flera länsstyrelser runt Vättern.