Fiskodling

Dom: Vattudalens fisk får inte utöka i Ströms vattudal

0:47 min
  • Vattudalens fisk nekas att utöka sin fiskodling vid Äspnäs i Ströms vattudal, men får tillstånd att fortsätta sin verksamhet i 15 år framöver, enligt en dom från Mark- och miljödomstolen.

  • Bolaget ville utöka från 18 odlingskassar till uppemot 32 kassar, men det säger domstolen nej till. De ville också få tillstånd för sin verksamhet 20 år framåt, men får tillstånd i 15 år.
  • Domstolen skriver att en utökning till 3  000 ton fiskfoder per år skulle kunna äventyra miljön i vattnet.