Regionens besparingar

Verksamheter oroade över förlorad kompetens när regionen bantar

2:07 min
  • Det finns en oro inom flera av Region Norrbottens verksamheter för de praktiska konsekvenserna av den nya, bantade tjänsteorganisationen som trädde i kraft den 1 maj ska få.
  • En av de arbetsgrupper där situationen upplevts som extra jobbig - men där en slags temporär lösning fram till årsskiftet nu kan vara på gång - är på den vårdhygieniska expertenheten som stöttar i hela länet när smitta uppstår inom vård och omsorg.
  • Hygiensjuksköterskan Mia Näslund-Anda och hygienläkaren Peter Cettner, säger att de senaste veckorna varit turbulenta och de fortfarande känner osäkerhet och oroas över risken att gruppen kan förlora viktig yrkeskompetens långsiktigt.