Psykakuten Kristianstad

Verksamhetschefen bemöter kritik

1:58 min
  • Bemanningen är för låg på psykiatriska akutmottagningen i Kristianstad vilket innebär en risk för patienterna, tycker Inspektionen för vård och omsorg.
  • Men verksamhetschefen håller inte med i kritiken och hänvisar bland annat till att det inte finns några incidenter kopplade till att det är just AT-läkare, med mindre erfarenhet, jobbat.
  • "Det är absolut en resursfråga, vi behöver ha fler legitimerade läkare", säger Peter Södergren, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Kristianstad.