hansaprojektet

"Vi behöver vara transparenta gentemot skattebetalarna"

1:44 min
  • Hansaprojektet, som handlade om att utveckla besöksnäringen i Visby och andra Hansestäder, skulle inte kosta Gotland några pengar alls.
  • Men eftersom redovisningen av projektet drog ut på tiden uppstod stora lönekostnader till projektledaren Inger Harlevi – pengar som Region Gotland får stå för.
  • Regionrådet i opposition, socialdemokraten Filip Reinhag, har nu tagit initiativ till en utfrågning i arbetsutskottet om Hansaprojektet.

Inger Harlevi har valt att inte kommentera.