Ekots lördagsintervju

"Vi hade satsat mycket på appen"

2:05 min
  • Planerna på att utveckla en särskild app för att minska smittspridningen hade kommit långt och kostat 15 miljoner när beslutet kom att projektet skulle avslutas.
  • Det sa Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB:s generaldirektör Camilla Asp i dagens lördagsintervju.
  • Tanken var att allmänheten skulle fylla i sina personliga uppgifter och att man på samhällsnivå sedan skulle kunna kartlägga symtom och beteenden.