BUDGET

"Vi kan lyckas ännu mer med det arbetet som vi har igång"

1:11 min
  • I regeringens förslag till budget föreslås att Statens institutionsstyrelse (SiS) ska få ökat årligt anslag med 100 miljoner kronor för 2022 - därefter föreslås en höjning med 140 miljoner kronor från 2023. 

  • Pengarna ska bland annat gå till att fortsätta arbetet med att höja kompetensen och säkerheten i verksamheterna.

  • "Vi vet ännu inte hur pengarna kommer att fördelas på vår institution", säger Lotta Höjman, biträdande institutionschef på SiS ungdomshem i Hässleholm men säger att de kommer komma väl till pass för att fortsätta deras arbete.