PERSONALBRIST

Viktiga yrken i karantänkris: Sophanteringen skjuts upp

2:15 min
  • Branchorganisationen energiföretagen kräver nu att viss driftsteknisk personal ska undantas från karantänsreglerna, för att säkra el - och värmeförsörjning i landet.

  • På Kraftringens fjärrvärmeverk i Skåne har 20 procent av de anställda varit frånvarande i veckan, enligt säkerhetsansvariga Åsa Rosberg.

  • Många samhällsviktiga funktioner är hårt pressade av personalfrånvaro, i Alingsås kommun är sophämtningen försenad eller uppskjuten.