Husen fotas och bedöms

Vilka byggnader är värda att bevara i Sävsjö?

1:29 min
  • Under sommaren kommer antikvarier att fotografera hus och byggnader i Sävsjö kommuns tätorter för att göra en inventering av kulturmiljö och bebyggelse.
  • Inventeringen kommer att vara ett underlag i kommunens nya översiktsplan, och för handläggare i bygglovsärenden.
  • "Vi tror att det finns ett ganska brett urval av kulturhistoriskt värdefulla byggnader från olika typer av epoker i kommunens tätorter", säger uppdragsledaren Mikael Hammerman.