Bevattningsförbud

Vilken påföljd finns för den som bryter mot bevattningsförbudet.

1:43 min
  • Henrik Wester informatör på Tekniska nämnden i Kristanstad kommun berättar hur kommunen agerar mot den som bryter mot betvattningsförbudet.
  • Kommunen märker att förbrukningen minskar direkt när förbudet sätts in.
  • "Det är ganska drastiskt att stänga vattnet för en abonnent" Säger Henrik Wester om att använda den sista utvägen när någon inte sköter sig.