Totalförsvaret

Djurmedicin bör lagras inför framtida kriser

2:00 min
  • Om gränserna skulle stängas på grund av krig eller annan kris är det viktigt att den inhemska livsmedelsproduktionen fungerar. 
  • Och då måste djuren kunna hållas friska, anser flera myndigheter som utrett frågan. 
  • Erfarenheter från pandemin visar att det lätt kan bli brist på mediciner, nu föreslår Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att beredskapslager av djurmedicin byggs upp.