STATLIGA LÄROMEDELSUTREDNINGEN

Vill se ändring i skollagen: Så att alla elever får rätt till läromedel

1:40 min
  • Alla elevers rätt till skolböcker och digitala läromedel behöver skrivas in i skollagen. Det anser den statliga läromedelsutredningen som slår fast att det idag finns för många elever som inte har de läromedel de behöver.

  • Pajala är en av kommun som under flera år satsat betydligt mer än många andra kommuner i Norrbotten på läromedel och skolchefen i Pajala, Leif Rönnbäck, tycker att det är vettigt om det här blir lagkrav.

  • Skillnaderna idag är för stora, samtidigt utredningen slår fast att läromedel har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och språk. Utredningen föreslår också att kvalitetskriterier ska tas fram för läroböcker och lärverktyg, framförallt för att ge stöd till lärare i valet av läromedel.