POLITIK

Vill stärka skyddet för ofödda barn med missbrukande mamma

1:26 min
  • Anna Bergman (M) vill med en motion att det lagliga skyddet för ofödda barn med en mor som missbrukar droger eller alkohol ska stärkas och på Moderaternas förbundsstämma i höst hoppas hon få bifall, något som SLA var först med att berätta.
  • De ofödda barnen hamnar mitt emellan samhällets rätt att tvångsvårda missbrukande vuxna och rätten att tvångsomhänderta barn som far illa, menar hon.
  • "Jag känner en frustration över att man inte kan skydda de här barnen."