Migrationsverket

Vill stoppa personer med terrorkopplingar

2:09 min

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill att personer som klassats som ett säkerhetshot, men som inte gått att utvisa ska nekas tillfälliga uppehållstillstånd, oavsett hur länge verkställighetshindret kan tänkas bestå. Det skriver han på DN debatt idag.

Enligt generaldirektören är det stötande att de här personerna i många fall kan bo kvar i Sverige och dessutom röra sig fritt i Europa.

– Det här är personer som kan utgöra ett säkerhetshot för Sverige eller krigsförbrytare. Jag menar att det är dags att välja väg, för att det blir ingen konsekvens av ett avslag i många av de här fallen. Det gör ju Sverige lite mer attraktivt för den typen av personer, vilket vi ser som väldigt olyckligt, säger Mikael Ribbenvik.

Förra året var det 122 personer som Säkerhetspolisen ansåg var så farliga att deras ansökan om asyl eller uppehållstillstånd borde avslås. Det är fler än någonsin tidigare. Men ingen får utvisas till ett land där hon eller han riskerar dödsstraff, tortyr eller förnedrande behandling och därför blir de ofta kvar i Sverige.

I stället får de ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som i sin tur gör att de till exempel kan få bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Det tycker Mikael Ribbenvik är stötande, och det är det som Migrationsverket nu vill förhindra genom att sätta de här ärendena i ett slags vänteläge, tills det går att genomföra utvisningen.

Då förlorar personen i fråga alla rättigheter i det svenska samhället och får inte arbeta och försörja sig, något som Mikael Ribbenvik tycker är rimligt.

– Ja, i första hand får ju den personen ta ansvar för sina handlingar och för dess konsekvenser. Där får jag vara lite hård och säga att det är den personens problem.

Mikael Ribbenvik anser att frågan bör utredas inom ramarna för den pågående utredning som just nu ser över lagstiftningen kring utvisning av säkerhetshot, och som ska slutredovisas i slutet av mars. Men enligt inrikesminister Mikael Damberg är det inte aktuellt att ge utredningen några nya direktiv.

Opartiskhet och saklighet är grundbultar i SRs uppdrag liksom i Ekots rapportering. Det har blivit en kritisk debatt i media om dessa inslag. Vi vill fortsatt ge publiken en möjlighet att ta del av inslagen men vill också att publiken ska få kunskap om hur Ekots ansvarig utgivare Klas Wolf-Watz resonerat. Det kan ni läsa om här.