SKADEDJUR

Vill vända trenden – Göteborgs stad kan få råttsamordnare

1:14 min
  • Råttor är ett växande problem i Göteborg.
  • För att vända utvecklingen föreslås nu att kommunen ska anställa en samordnare som ska koordinera kommunala insatser med fastighetsägare och andra privata aktörer. 
  • "Varje råttpar ger ju upp till 800 ungar", säger Gunilla Åkerström på Park- och naturförvaltningen som en del av förklaringen till varför gnagarnas antal fortsätter öka trots mångåriga insatser.