ENERGI

Vindkraft stoppas – kommuner säger nej

2:07 min
  • Fler och fler vindkraftsprojekt stoppas, visar ny statistik som Energimyndigheten har beställt, och en vanlig orsak är lokala protester och kommuner som säger nej.

  • Energimyndigheten har tittat på hur det har gått med tillstånd för vindkraft sedan 2014 och fram till nu, och de sista åren har andelen vindprojekt som fått klartecken varit liten.

  • Samtidigt behöver Sveriges elproduktion minst fördubblas de kommande 20 åren. Både bilar och industri väntas gå över till el-drift, och flera olika energislag behöver byggas ut kraftigt.