Vinster i skolan

Vinst på stödpengar omöjligt enligt kommuner

1:27 min
  • Kommunerna som beviljar tilläggsbelopp för särskilt stöd för elever, anser inte att det finns utrymme att göra vinst på beloppen. 
  • Samtidigt visar Ekots granskning att flera skolor som riktar sig till den elevgruppen har haft höga vinstmarginaler. 
  • ”Det är svårt att acceptera att pengar som är avsedda för enskilda elever istället går till vinster, säger Grundskoledirektören Anders Malmquist i Malmö.

Ekot har granskat de 50 privata skolor i Malmö, Göteborg och Stockholm som 2019 fick mest tilläggsbelopp beviljat för särskilt stöd till elever. Totalt betalade de tre kommunerna ut 250 miljoner kronor, utöver skolpengen.

Vår granskning av företagens årsredovisningar visar att en sjättedel av skolorna hade en vinstmarginal på över 10 procent och att flera skolbolag delat ut miljonvinster. Något som oroar Malin Vagnstad chef på grundskoleförvaltningen i Göteborg.

– Vi utgår från individens behov så att den ska få det riktade stöd så att den ska klara sin skolgång oavsett sin funktionsnedsättning. Det är ju jätteallvarligt för då får ju inte eleven till sig den skolgång och den insats som eleven behöver för att klara sina studier.

Tilläggsbeloppet är ett behovsprövat stöd som skolor kan ansöka om när den vanliga skolpengen inte räcker för att ge det särskilda stöd som en elev behöver.

Stockholm Stad gör sedan något år tillbaka allt hårdare bedömningar av skolornas ansökningar. Och även om  utbildningsdirektör Lena Holmdahl säger att det inte beror på vinster, anser hon att kommunen behöver få större insyn i hur tilläggsbeloppen används i praktiken.

– Vi vill ju kunna se att de kostnader man redovisar att de används till det barn man har fått ersättning för Det är ganska betydande belopp.