Turism

Vinterleder i Åre kommun kan behöva dras om

1:38 min
  • Den största påverkan som klimatförändringarna har på vinterlederna är på vårvintern när till vattendrag inte fryser på igen som det gjort tidigare och får de en kortare säsong.
  • Men det finna även andra anledningar till att skoterleder kan komma att dras om, menar Ingrid Hedlund, projektsamordnare på Åre kommun.
  • "En viktig del är att få en ekonomisk hållbarhet kring skoterlederna och titta på om man kan knyta ihop dem med mer besöksmål och kan gynna näringslivsutvecklingen", säger hon.