Arbetsmarknad

Vision går med i las-avtalet

2:00 min
  • Facket Vision, ett fack för offentligt eller privat anställda i anslutning till kommuner och regioner, ansluter sig till las-överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.
  • Vision menar att fördelarna i avtalet som bättre stöd till kompetensutveckling överväger det facket menar är försämringar i anställningsskyddet.
  • Arbetsgivarna välkomnar att Vision går med och hoppas att omställningsförhandlingarna med LO ska leda till att också LO ansluter sig.

Ytterligare ett fackförbund ansluter sig till las-uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Det gäller facket Vision som i och med beslutet hoppas att medlemmarna i privat sektor bland annat ska få mer kompetensutveckling.

– I tider av förändringar på din arbetsplats, om det blir arbetsbrist till exempel, då får du ekonomiskt stöd, du får möjlighet att kompetensutveckla dig och stöd i att komma vidare till nästa jobb. Det här är saker som vi vet är viktiga för Visions medlemmar, säger förbundsordförande Veronica Magnusson.

I och med de politiska utredningarna om arbetsrätten som blev klara i början av juni fanns risken, enligt Veronica Magnusson, att medlemmarna bara skulle få acceptera det som facket menar är försämringar i anställningsskyddet. Men genom att ansluta sig till las-överenskommelsen får Visions omkring 12 000 medlemmar i privat vård och omsorg, äldreomsorg och friskolor nu ett generösare omställningsstöd till exempel.

Förutom tjänstemännen i PTK är Kommunal och IF Metall med sedan tidigare.

– Nu var det rätt läge för oss att gå in i det här, säger Veronica Magnusson.

Vad tror du medlemmarna säger om att arbetsgivarna ska kunna undanta 15 procent av dem som en uppsägning gäller?

– Vi vet att det här hanteras så bra det går i det lokala fackliga arbetet. Det finns delar i det här avtalet som är försämringar men vi tycker att förbättringarna överväger. Det här är något som kommer att gälla på svensk arbetsmarknad framöver och då vill vi vara med och ta ansvar och ingå i den överenskommelse som finns.

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv välkomnar att fler går med i las-avtalet.

– Ju fler som ansluter sig desto bättre för då blir det politiska stödet bredare. Det är ju också så att det träffar fler människor och fler arbetsgivare, målet är ju att det ska träffa alla, säger vice vd Mattias Dahl.

Vision var inte med las-förhandlingarna, det var däremot LO som sedan sa nej till resultatet. LO och Svenskt Näringsliv förhandlar nu vidare om omställningsförsäkringarna och arbetsgivarna har ett tydligt mål.

– Jag hoppas och tror att det kommer mynna ut i en uppgörelse som gör att LO kan ansluta till överenskommelsen, säger Mattias Dahl.