Vision och värdegrund

"Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse."

Det är Sveriges Radios vision.

Vi vill skildra din vardag och verklighet. Därför finns vi på över 50 platser i landet och i stora delar av världen. Genom att höra andra berätta om sin historia, sina utmaningar, sin glädje och sin sorg, kan vi också komma närmare varandra som människor. Berättelser som bidrar till en större förståelse – både för det lilla och för världen i stort.

Visionen är kompassen som ska leda Sveriges Radio framåt. Som ett verktyg för att uppnå den kommer fyra nya strategiska mål att fungera som en hjälp att prioritera och navigera i det dagliga arbetet:

Våra strategiska mål

  • Jag väljer Sveriges Radio
  • Jag litar på Sveriges Radio
  • Jag hör din och min vardag i Sveriges Radio
  • Jag möter ett Sveriges Radio som är nyskapande

De strategiska målen växte fram i samarbete med publiken. Tanken bakom att börja varje mål med ett ”jag” är att utgå ifrån publikens behov och önskemål.

Värdegrund

Sveriges Radios värdegrund är hämtad ur vårt sändningstillstånd. Sändningstillståndet säger att vi ska värna alla människors lika värde och det demokratiska statsskicket, vi ska vara oberoende, vända oss till alla medborgare i Sverige, vi ska vara sakliga och opartiska, trovärdiga etc. Värdegrunden ska genomsyra vår företagskultur; hur vi som företag och medarbetare bör vara i möten med publiken, externa kontakter, med samarbetspartner och inom företaget mot varandra. Vår värdegrund beskrivs i fyra ord:

1. Oberoende
Vi är fristående från särintressen. Verksamheten bedrivs självständigt och oberoende i förhållande till staten, kommersiella intressenter, intresseorganisationer och andra grupper.

2. Trovärdig
Vi skapar med hög kvalitet, delaktighet och genom vårt oberoende ett förtroende hos vår publik, som ska kunna lita på att det vi säger är sant och relevant.

3. Öppen
Vi möter och bjuder in publiken till dialog och samarbete.
Vi värdesätter olikheter och har respekt för andra och varandra.

4. Nyskapande
Omvärlden förändras snabbt, vi ser framåt och omvärderar det som är invant. Vi ser möjligheter i förändringen, utvecklar och skapar nytt.