VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Sveriges Radio är företaget som aldrig tystnar. Våra lokala kanaler har ett särskilt beredskapsuppdrag och har till uppgift att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Vad är VMA?

Vid särskilt allvarliga händelser har vissa myndigheter rätt att begära så kallat VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. VMA handlar om att göra människor uppmärksamma på en omedelbar risk eller hot och informera om hur berörda människor omedelbart ska agera för att skydda sig. Vid VMA avbryter vi sändningarna i samtliga Sveriges Radios kanaler för att snabbt få ut informationen. Den informationen sänder vi också i privata radiokanaler och skickar den även vidare till bland andra SVT och TV4.

Oftast begärs VMA i samband med bränder och kan då innehålla uppmaningar som att gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hur de berörda ska agera kan skilja sig åt beroende på situationen, men uppmaningen är alltid att fortsätta lyssna på sin lokala P4 kanal för att få fortsatt information eftersom Sveriges Radio har uppdraget att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Här kan du lyssna på vår podd om VMA, som bland annat tar upp hur P4 Västmanland nådde ut vid den stora skogsbranden 2014.

Så här går ett VMA till 

1. Om en situation uppstår som kräver ett VMA kontaktar exempelvis räddningsledaren på plats SOS Alarm.

2. SOS Alarm verifierar att det är en behörig person som begär VMA och kopplar omedelbart upp Sändningsledningen på Sveriges Radio för ett trepartssamtal.

3. Tillsammans med den person som begärt VMA formulerar sedan Sveriges Radios sändningsledning meddelandet som ska skickas ut. Meddelandet innehåller en geografisk position, vad som hänt och vad berörda personer i området förväntas göra.

4. När meddelandet är formulerat sänds det i Sveriges Radios samtliga kanaler. Det är Sändningsledningen i radiohuset i Stockholm som går in och avbryter de program som sänds.

Utöver att Sveriges Radio sänder det i samtliga kanaler i FM vidarebefordrar vi också meddelandet till andra mediebolag som exempelvis SVT. Därtill skickar Sveriges Radio ut en pushnotis, lägger upp informationen både i appen Sveriges Radio Play och på webben. Dessutom kan den som vill, hämta VMA-meddelanden digitalt genom ett öppet API. SOS Alarm har också möjlighet att skicka ut meddelande som SMS till det berörda området.


VMA med Hesa Fredrik

Vid riktigt akuta situationer som exempelvis gasutsläpp kan även tyfonlarmet, som är mer känt under namnet ”Hesa Fredrik”, användas. Om du är utomhus och hör VMA-signalen ljuda ska du:

1. Gå inomhus.
2. Stänga fönster, dörrar och ventilation.
3. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Sirenerna, även kallade "Hesa Fredrik", testas första helgfria måndagen kl 15.00 i mars, juni, september och december.