STRAFFAVGIFT

Vy tåg tvingas betala 130 000 kronor i böter

0:23 min
  • Vy tåg ska betala 130 000 kronor i vite för bristande punktlighet.

  • Enligt Trafikverket har Vy tåg inte lyckats leva upp till den punktlighet som avtalats i nattågstrafiken mellan Stockholm och övre Norrland.

  • 32 000 kronor blir straffavgiften för olika tåg som varit försenade i fem minuter eller mer.

    I april ställdes ett tåg in helt, för det måste måste Vy tåg betala 100 000 kronor.