Coronapandemin

Glädjen över slopat vaccinpatent – ”Monumentalt steg framåt”

2:01 min
  • USA:s beslut att ställa sig bakom förslaget om att tillfälligt slopa patenten på vaccin utgör ett monumentalt steg framåt, säger Sydafrikas chefsdelegat Mustaqeem de Gama på telefon från Geneve. Tillsammans med Indiens chefsdelegat var han den som skrev förslaget om att tillfälligt slopa patenträttigheter under pandemin, ett förslag som debatterats i flera månader i världshandelsorganisationen WTO.
  • Men EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen har idag uttalat sig försiktigt. Hon säger att "unionen är öppen för att diskutera alla förslag som kan avhjälpa covidkrisen på ett effektivt sätt".
  • Läkemedelsindustrins branschorganisation IFPMA beklagar USA:s beslut att ställa sig bakom förslaget om slopade patenträttigheter, som enligt organisationen kommer leda till att företag inte vågar satsa på forskning och utveckling av vaccin i framtiden, men det argumentet avvisas av Mustaqeem de Gama som menar att vaccinen till stor del finansierats av offentliga skattepengar.