LEDNINGSREGEMENTET I ENKÖPING

Ytterligare befäl utreds – vapen inblandade

1:56 min
  • Ekot kan i dag berätta att en förundersökning inletts även mot ett tredje befäl. Rubriceringen är framkallande av fara för annan och tjänstefel.

  • Brottsoffret ska vara en värnpliktig och i ärendet ska vapen vara inblandade.

  • Åklagaren: “Utgår från att det finns vittnen”

– Jag utgår från att det finns både vittnen och andra inblandade personer som kommer kunna bringa klarhet i vad som hänt, säger kammaråklagare Elin Blank i Uppsala.

I fredags kunde Ekot berätta att en förundersökning hade inletts mot två befäl på Ledningsregementet i Enköping, efter höstens uppmärksammade händelser med påstådda kränkningar där.

I det ärendet handlar det om två fall av sexuellt ofredande och tjänstefel, något som ska ha skett någon gång under hösten vid ett skjutfält utanför Enköping.

I det ena fallet ska ett befäl ha gett order till ett annat befäl att utföra en handling mot värnpliktiga, och i det andra ska ett av befälen ha utfört handlingen själv, båda rubriceras som sexuellt ofredande.

Nu kan Ekot berätta att en förundersökning inletts även mot ett tredje befäl. Rubriceringen är framkallande av fara för annan och tjänstefel. Brottsoffret ska vara en värnpliktig och i det här ärendet ska det finnas vapen inblandade, säger åklagare Elin Blank i Uppsala.

– Det är en händelse som ska ha skett i samband med någon form av skjutövning. Det involverar vapen, i övrigt så är det väldigt tidigt i utredningen. Det ska hållas förhör med inblandade personer, så jag har inte så mycket information i ärendet än så länge.

Vilken är din bedömning? Finns det uppgifter som gör att det går att få fram vad som hänt?

– Jag tror att utsikterna är goda att få fram vad som hänt. Och det ser i alla fall nu ut som att det finns skälig anledning att anta att det förövats ett brott, säger Elin Blank.

Det har ännu inte hållits några förhör i utredningen, och därför går det inte att veta än hur det misstänkta befälet ställer sig till rubriceringen, säger åklagare Elin Blank.

Ledningsregementet i Enköping skriver i ett sms till Ekot att de inte kommenterar pågående förundersökningar, men att de stödjer polisen i utredningen. Detsamma gäller de övriga utredningarna.