آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی- ورود هواپیمای روسی به حریم هوایی سوئد- عید فطر در سوئد- ۲۵ هزار کرون در هفته برای تعویض مرخصی

2:24 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن