ادامه انتقال افراد از افغانستان به سویدن، تقاضای واکسیناسیون کودکان در برابر کرونا، نفوذ مامور پولیس در یک شبکه سوء‌استفاده جنسی از کودکان

2:32 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن