ادامه دادگاه مرد ۶۱ ساله، فریب اوکراینی‌ها برای سفر کاری به سویدن، انتقاد از تعدیلات در اداره کاریابی و یک خبر دیگر

2:52 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن