مدال طلا برای سویدن، ازسرگیری کمک به زیان دیدگان کرونا، حقوق یکسان زن و مرد فوتبالیست‌ها، به کار گیری گروه‌های بزهکار از نو جوانان

2:20 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن