افزایش ابتلا به کرونا و ازسرگیری محدودیت های کرونایی، تصمیم جدید اداره مهاجرت درمورد پناهجویان افغان، دشواری های بارش برف در کشور

2:47 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن