افزایش تروریسم با استقرار طالبان، عمل‌های جراحی پس از رفع محدودیت‌ها، جشنواره شعر صلصال در اوپسالا، تظاهرات علیه مداخلات پاکستان

2:32 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن