افزایش تهدید کارمندان کمونی، آغاز کنگره حزب سوسیال دموکرات، ادامه بحران استعفای قابله‌ها، کتاب "پسران افغان" برنده جایزه شد

2:44 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن