افزایش تیراندازی در محل‌های پررفت و آمد، احتمال پیروزی ماگدالنا اندرشون برای رهبری حزب سوسیال‌دموکرات، انتقاد به عملکرد سوئد در افغانستان

2:42 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن