افزایش شیوع کرونا درسویدن، بازداشت پسر ۱۵ ساله در پیوند به حمله برکارمند یک مکتب، تلاش‌ برای بیرون کشیدن کارمندان افغان سفارت سویدن از کابل

2:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن