افزایش شیوع کرونا در کشور، استفاده از گواهی واکسیناسیون در رستورانت‌ها، رضایت سفیر سویدن در کابل از روند تخلیه کارمندان محلی و یک خبر دیگر

2:43 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن