افزایش ماده مخدر شیشه در سوئد، زندان ابد برای مجرمان ۱۸ ساله، لغو توصیه خودداری از سفر به خارج، دادگاه استیناف مرد ضارب در وتلاندا

2:04 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن