افشای آدرس افراد با هویت مخفی، افزایش ابتلای زنان به سرطان پستان، سفر وزیر خارجه به اسرائیل و تلاش برای ایجاد زمینه های اشتغال

2:37 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن