الزامیت گواهی واکسین برای سفر به سویدن، افزایش شمار مبتلایان به کوید در کشور، اعلام فلم‌های نامزد جایزه سوسک طلایی و یک خبر دیگر

2:16 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن