امضای اعلامیه همبستگی بین سویدن و بریتانیا؛ صیغه زن‌ها برای فروش سکس؛ پلیس از احتمال آشوبهای عید پاک از پیش میدانست و انتخابات و مهاجرین

2:26 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن