امکان انتقال شهروندان سوئد از افغانستان، روند جدیدی برای پذیرش پناهجو، اعتراض به سخنرانی ابراهیم رئیسی در استکهلم، رابطه واکسن با غده‌های پس

2:49 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن