امکان شنود برای مبارزه با بزهکاری، یک مدرسه اسلامی مظنون به بزهکاری مالی، توافق برای توقف تخریب جنگل‌ها

2:36 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن